NYHETER

arvodesguiden.se

Välkommen till arvodesguiden.se

arvodesguiden.se är en sajt för frilansjournalister inom Journalistförbundet. Här samlar vi tillsammans in information om aktuella arvoden för frilansuppdrag i syfte att främja en seriös prissättning.

Fördelar med att vi alla rapporterar till Arvodesguiden:

  • Du hittar kunder som betalar bra
  • Du kan undvika kunder som betalar dåligt
  • Du kan hitta nya kunder
  • Arvodesrapporterna hjälper dig att prisförhandla
  • Genom att rapportera om en kunds arvodesnivåer uppmuntrar du andra att ta minst lika bra betalt. Därmed minskar risken för att andra bjuder under dig.
  • Tack vare funktionen ”mina rapporter” kan du hålla koll på hur dina egna arvoden utvecklas för olika kunder.
  • Om du hjälper andra, så hjälper andra dig tillbaka – så fungerar Arvodesguiden!