NYHETER

FAQ - Vanligt förekommande frågor

Hur ska jag rapportera tidsåtgången?

Oavsett vilken tidsåtgång du kom överens om med uppdragsgivaren ska du ange den tid som jobbet verkligen tog att göra. Det kan vara svårt att minnas, men gör en ungefärlig bedömning. All restid ska ingå, men om du gjort flera jobb i samma ort/land ska restiden delas med antalet uppdrag.

Hur söker jag efter en viss uppdragsgivare?

Kryssa för rutan Köpare. Skriv in namnet på uppdragsgivaren. Du kan tjäna på att bara skriva en del av namnet om du tror att flera olika stavningar används. Till exempel täcker sökordet Nynäshamn in rapporter inskrivna under Nynäshamns-posten, Nynäshamnsposten och Nynäshamnsposten Kultur.

Vad är återkommande uppdrag?

I frilansrekommendationen är kriterierna för den lägre taxan formulerat som följande: "Enligt frilansrekommendationen är återkommande uppdrag sådana som sträcker sig över längre tid. De arvoderas från och med sjätte dagen med en något lägre taxa än den vanliga." Uppdragsgivaren kan alltså betala lägre än den ordinarie taxan och ändå hålla sig till frilansrekommendationen. Sajtens administratörer kan alltså ibland ge betyget godkänt för lägre än vad en timma enligt frilansrekommendationen motsvarar.

Vad ska jag skriva i rutan för "Min kommentar"?

Här kan du skriva upplysningar som kan intressera andra. Exempelvis om du sålt en text eller bild som redan publicerats i ett annat medie, om arvodet gäller ett återkommande uppdrag eller om du fick ett extra högt eller lågt arvode av annat skäl.

Hur definieras de olika typerna av köpare?

Här följer en vägledning till hur vi kategoriserat olika köpare. Det är inte heltäckande men se det som en hjälp och använd sedan ditt eget förnuft.

Dagspress: Dagstidningar eller bilagor till dagstidningar.

Veckopress: Tidningar som ges ut en gång i veckan. Går ofta att hitta i kiosker.

Månadspress: Tidningar som ges ut en gång i månaden. Går ofta att hitta i kiosker.

Fack/Branschtidning: Tidning inriktad på en viss bransch.

Fackförbundstidning: Tidning som ges ut av ett fackförbund.

Kundtidning: Tidningar som ges ut till ett företags befintliga eller potentiella kunder.

Radio-lokal: Radio som sänds lokalt.

Radio-riks: Radio som sänds över hela landet.

Tv-lokal: Tv som sänds lokalt.

Tv-riks: Tv som sänds över hela landet.

Webb: Uppdrag som gjorts enbart för webben.

Myndighet: Redaktionellt material eller informationsmaterial som produceras på uppdrag av en myndighet.

Organisation: Redaktionellt material eller informationsmaterial som produceras på uppdrag av en ideell organisation.

Personaltidning: Tidning som ges ut till anställda inom ett företag eller en organisation.

Förlag: Om köparen är ett förlag.

Varför kan jag inte logga in?

Kontrollera om du har "cookies" avstängt i din webbläsare. Eftersom tjänsten använder cookies, bland annat för att hålla reda på vem som lämnar vilka uppgifter, måste du ha cookies påslagna för att kunna använda tjänsten.

Jag råkade lämna en oriktig rapport. Vad gör jag?

Kontakta oss på admin@arvodesguiden.se så rättar vi rapporten. Det är viktigt att du berättar exakt vilka uppgifter som blev fel och vilka som eventuellt stämmer.

Kan jag lämna uppgifter om arvoden kopplade till jobb gjorda förra året?

Ja. Det är möjligt att lämna rapporter från och med 2004. Det är också möjligt att söka i databasen lika långt tillbaka i tiden.

Hur länge är mina rapporter sökbara i databasen?

Dina rapporter kommer finnas kvar i databasen så länge som Arvodesguiden.se finns på Internet. Inga rapporter kommer att plockas bort om det inte visar sig att de är felaktiga.

Vad är frilansrekommendationen?

Det är Journalistförbundets lista med rekommenderade minimiarvoden, som du hittar på Journalistförbundets hemsida. Rekommendationen är inget avtal men den visar hur mycket man minst behöver ta betalt för att tjäna lika mycket som en anställd. Frilansrekommendationen förutsätter att man som frilans kan debitera för 8-10 dagar per månad. Många uppdragsgivare känner till frilansrekommendationen och respekterar den som branschpraxis. Det är vanligt att diskutera timmar eller dagar med uppdragsgivare och då är det frilansrekommendationen som åsyftas. Den som har yrkeserfarenhet och/ eller specialkunskaper bör ligga över rekommendationens miniminivå. För återkommande uppdrag debiteras en lägre summa. Läs mer genom att klicka här.

Frilansjournalister är ju konkurrenter. Varför ska vi avslöja våra bra uppdragsgivare?

All erfarenhet visar att frilansjournalister gynnas mer av samarbete än av konkurrens. Du berättar om en bra uppdragsgivare och får samtidigt information om tiotals andra som är lika bra. Arvodesguiden.se kan också användas för att varna andra frilansar om redaktioner som betalar dåligt.

Vad kan vara intressant att söka på i rapporterna?

Vilka uppdragsgivare som betalar bäst för den typ av journalistik som du själv sysslar med. Du kan också lätt se vilka jobb som är lönsamma och vilka som ur ett ekonomiskt hänseende är snudd på meningslösa att göra. Du kan också få fram alla köpare av en viss sorts jobb. Om du till exempel planerar att göra ett reportage kan du få reda på vilka som har betalat bra just för den sortens uppdrag, och samtidigt hitta till uppdragsgivare som du kanske inte kände till.

Varför ska man lämna så många uppgifter i arvodesrapporten?

Genom att lämna många uppgifter blir sökmöjligheterna i databasen fler. Det gör att medlemmar i Arvodesguiden.se kan få ut mer information. Dessutom används rapporterna som statistikunderlag för att vi inom frilansfacket ska kunna kartlägga marknaden.

Vad är en arvodesrapport?

En rapport om hur mycket du som frilansjournalist fick betalt för ett uppdrag. När du lämnar en arvodesrapport skriver du bland annat vilken uppdragsgivare det gäller, hur många timmar arbetet tog, hur mycket du fick betalt och hur många tecken eller minuter den journalistiska produkten bestod av. Dessutom fyller du i vilken typ av jobb (research, grävjobb, nyhetstext och så vidare) samt ytterligare några uppgifter.

Vilka är administratörer?

Administratörerna är några få fackligt förtroendevalda som är väl kända av de aktiva i Journalistförbundets frilansverksamhet. Absolut tystnadsplikt är ett krav för att få vara administratör och de ser det som ett hedersuppdrag att få sköta om webbplatsen.

Är jag anonym när jag lämnar en arvodesrapport?

Inga personuppgifter syns för andra användare. Ett fåtal administratörer kan se dina adressuppgifter. Det är för att kontrollera att du är med i Journalistförbundet.

Vilka kan se informationen på arvodesguiden.se?

Bara de som godkänns som medlemmar kan ta del av arvodesrapporterna på arvodesguiden.se. Det syns inte vem som har lämnat vilka uppgifter, inte heller vilka som är medlemmar av tjänsten. Förutom frilansmedlemmar i Journalistförbundet har ett fåtal förtroendevalda i arbetsplatsklubbar samt anställda ombudsmän på Journalistförbundet tillgång till tjänsten. Detta för att de lättare ska kunna svara på frågor om arvoden från frilansar.

Vad är Arvodesguiden bra för?

Syftet är att hjälpa medlemmarna att ta skäligt betalt, genom att guida till köpare som betalar bra och informera om dem som försöker leva på journalisters "goda vilja". Genom att använda tjänsten kan frilansar undvika att dumpa marknaden för sina kollegor och hitta fram till lönsamma kunder. Syftet är också att vi tillsammans ska kunna skapa oss en bild av hur vår marknad ser ut, så att vi bättre kan arbeta för att rätta till orättvisor och ändra på dåliga och ogenomtänkta frilansarvoden.

Varför är det bara gratis för Journalistförbundets frilansmedlemmar och studerandemedlemmar?

Tjänsten är inte gratis för medlemmarna. De har, genom sina fackförbundsavgifter, betalat kostnaden för att skapa Arvodesguiden.